Bài đăng

Hcmp

Hình ảnh
  Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế – HCMP (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS). Hag tags: #hcmp #thuvien #trungtamthongtinthuvien #thuviendaihocyduochue #daihocyduochue #daihocyduoc #daihocy #daihoc #yhoc #suckhoe Địa chỉ: Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế SĐT: 2343816063 Website: https://hcmp.edu.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/Hcmp-105330428520602 https://hcmp.edu.vn/ https://www.google.com/maps?cid=9505314773038976171 https://hcmp-edu.business.site/ https://business.google.com/website/hcmp-edu/ https://www.bomongoaiydhue.net/index.php?cat_id=145 https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx https://moh.gov.vn/ https://luyenthidaminh.vn/diem-chuan/ https://www.huemed-univ.edu.vn/ http://bvydhue.com.vn/ https://yhocvietnam.com.vn/ https://duoclieuvietnam.vn/ https://khachsanhue.com.vn/ http://ytethegioi.com/ http://yhocbosung.com.vn/ http://bacsivie